Παιδικό εργαστήρι

Η τέχνη είναι σημαντική και χρήσιμη και για τα παιδία για πάρα πολλούς λόγους.
Είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη δημιουργικότητα, μια ιδιότητα που όλο και περισσότερο θεωρείται ως ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχία του ατόμου, και την οργάνωση των κοινωνιών.

 
 

Παιδικό εργαστήρι

Η τέχνη είναι σημαντική και χρήσιμη και για τα παιδία για πάρα πολλούς λόγους.
Είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη δημιουργικότητα, μια ιδιότητα που όλο και περισσότερο θεωρείται ως ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχία του ατόμου, και την οργάνωση των κοινωνιών.

 
 
 

Τα άτομα, οι οργανισμοί και οι κυβερνήσεις αναζητούν καθημερινά καινοτόμες λύσεις. Σύμφωνα με το Διεθνές Ίδρυμα Παιδικής Τέχνης, "Έρευνές έχουν αποδείξει ότι ένα παιδί που εκτίθεται στις τέχνες αποκτά μια ιδιαίτερη ικανότητα να σκέφτεται δημιουργικά, να είναι πρωτότυπο, να ανακαλύπτει, να καινοτομεί και να δημιουργεί τα βασικά χαρακτηριστικά πνευματικής ιδιοκτησίας για ατομική επιτυχία και κοινωνική ευημερία του εικοστού πρώτου αιώνα. " Και επειδή ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους και καλύτερους στοχαστές ο κόσμος της τέχνης μπορεί να τους παράγει.

 
 


Από  εκπαιδευτικής άποψης , ζωγραφίζοντας και κάνοντας κατασκευές και χειροτεχνίες τα παιδιά αναπτύσσουν τις δεξιότητες τους. Μαθαίνουν δημιουργώντας να συντονίζουν τα άκρα τους με τη νοητική τους λειτουργία ,αναπτύσσουν την παρατηρητικότητάς τους αλλά και εξασκούν τη συγκέντρωσή τους. Κατά τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες καλούνται να χειρίζονται το πινέλο να ανακατεύουν τα χρώματα ,να σχίζουν χαρτιά η να τα κόβουν με  το ψαλίδι, να πιέζουν φιάλες κόλλας ,να  ζυμώνουν  το πηλό  και άλλα πολλά  καθήκοντα που απαιτούν αυξημένη  δεξιότητα και συντονισμό . Καθώς τα παιδιά ασχολούνται με τις δραστηριότητες τέχνης με την πάροδο του χρόνου, βελτιώνονται οι λεπτές κινητικές τους ικανότητες.

 
 
 
 

Επίσης οξύνουν τη κριτική τους ικανότητα και την ευελιξία τους στην ανεύρεση λύσεων σε προβλήματα καλλιτεχνικής πρακτικής. Αυτές οι δεξιότητες σε δεύτερο χρόνο έχουν εφαρμογή σε όλους τους τομείς της εκπαιδευτικής τους ζωής.

Από ψυχολογικής πλευράς η τέχνη είναι πολύτιμη επειδή επιτρέπει στα παιδιά να επεξεργάζονται τον κόσμο τους, να αντιμετωπίζουν ακόμα και φόβους τους με έναν ασφαλή τρόπο και να χρησιμοποιούν τη κριτική τους ικανότητα, η οποία οξύνεται μέσα από τη τέχνη, ακόμα κα για τη διαλογή των συναισθημάτων τους. οι δημιουργικές  δραστηριότητες είναι διασκεδαστικές και ισοδυναμούν σε αξία με το παιχνίδι. Η ενασχόλησή και εμπλοκή με τη τέχνη μπορεί να κρατήσει όσους εμπλέκονται χαρούμενους και με αυτό το τρόπο μπορεί να βοηθήσει όλη την οικογένεια στην ανεύρεση διεξόδων  στις δύσκολες μεταβάσεις της ημέρας.