Το ergastiripetra.gr χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει, για να σας παρέχει καλύτερες υπηρεσίες. Ειδικότερα, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα:

Για την ολοκλήρωση on line ραντεβού
Τα δεδομένα που συλλέγουμε και διαχειριζόμαστε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας είναι:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Τηλέφωνο
  • email


Τα στοιχεία σας δεν δίδονται σε τρίτους. Εσείς μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που μπορεί να έχουμε συλλέξει για εσάς, καθώς και να αλλάξετε ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις  που αφορούν στην ενημέρωση σας ακόμα και με αυτόματο τρόπο ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται σε ένα από τα emails που μπορεί να σας έχουμε αποστείλει. Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αιτηθείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψουμε εντελώς οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να έχουμε συλλέξει για εσάς.

Συνέπειες μη συγκατάθεσης στην παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωτική. Σε κάθε περίπτωση, η μη παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως υποχρεωτικά, θα εμποδίζει την εκ μέρους μας δυνατότητα ολοκλήρωσης on line ραντεβού.

Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν τυγχάνουν διαβίβασης η επεξεργασίας από τρίτους φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα.
Η διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα γίνεται μόνο στο πλαίσιο συμμόρφωσης με νομικές υποχρεώσεις, στο πλαίσιο εκτέλεσης διαταγής δημοσίων αρχών.

Τα δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Μπορείτε να ασκήσετε τα κατωτέρω δικαιώματά σας σύμφωνα με τους όρους και ειδικότερες προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και συγκεκριμένα:
(1) Το δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα Προσωπικού σας Χαρακτήρα, το οποίο σημαίνει το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε από την εταιρεία μας αν τα Δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας και να έχετε πρόσβαση σε αυτά (άρθρο 15 Κανονισμού 679/2016).
(2) Το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής (το δικαίωμα στη λήθη) σημαίνει το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών στοιχείων σας και το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας σε περίπτωση που υπάρχει έννομο συμφέρον για τη διαγραφή αυτή (άρθρα 16-17 του Κανονισμού 679/2016).
(3) Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σημαίνει το δικαίωμα σας να ζητήσετε την αναστολή της επεξεργασίας όταν έχετε έννομο συμφέρον γι’ αυτό (άρθρο 18 του Κανονισμού 679/2016).
(4) Το δικαίωμα αντίρρησης σημαίνει το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας όταν υπάρχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με τους όρους και προβλέψεις του άρθρου 21 του Κανονισμού 679/2016, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός σας για αντίρρηση στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας και στην επεξεργασία αυτών για σκοπούς εμπορικής προώθησης.
(5) Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των Δεδομένων σα

Για οποιοδήποτε αίτημα σας μπορείτε να επικοινωνήσετε εγγράφως στο:

info@ergastiripetra.gr

Εφόσον χρειαστείτε επιπρόσθετες πληροφορίες, μη διστάσετε να μας καλέσετε στο 2102586861.