Προετοιμασία Καλών Tεχνών

Οι σπουδές στις σχολές Καλών τεχνών αποτελούν μονόδρομο για όποιον θέλει να ασχοληθεί με τη τέχνη σήμερα. Στο απαιτητικό παγκόσμιο περιβάλλον εργασίας και αγοράς της τέχνης δεν αρκεί κάνεις να ζωγραφίζει όμορφα οφείλει να έχει τις ανάλογες σπουδές που εξασφαλίζουν το ακαδημαϊκό υπόβαθρο του καλλιτέχνη.

Αν και το ερώτημα τι προσφέρει ένα πτυχίο στις καλές τέχνες φαίνεται αρκετά απλό η απάντηση πολύ πιο περιπλοκή από ότι μπορεί κάποιος να πιστεύει.


Υπάρχουν αμέτρητοι τίτλοι σπουδών στα πανεπιστήμια του κόσμου και ο κάθε ένας έχει μια περήφανη ιστορία. Μια τέτοια περήφανη ιστορία η οποία συμπορεύεται με εκείνη το νεότερου Ελληνικού κράτους  έχει και η Ανώτατη σχολή Κάλων Τεχνών η οποία αποτελεί το παλαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα.

Οι σπουδές αυτές οι οποίες είναι 5ετους φοίτησης βασίζονται στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και στις ιστορικές συγκρίσεις , περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση αλλά και πιθανή ερευνά.


Με άλλα λόγια η φοίτηση στις σχολές Καλών Τεχνών αποτελεί μια θαυμάσια επιλογή φοίτησης στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας  και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές υφηλίου επιπέδου στο εξωτερικού καθώς οι συνεργασίες με αντίστοιχα ιδρύματα παγκοσμίως είναι πολλές και πολύπλευρες.

Στη χωρά μας λοιπόν για να ακολουθήσει κάνεις αυτές τις σπουδές πρέπει να πάρει μέρος  σε ξεχωριστές εξετάσεις που λαμβάνουν χωρά στο χώρο της σχολής κάθε Σεπτέμβριο.

Ο τροπος προετοιμασιας για τις εξετασεις αυτες περιγραφετε
Προετοιμασια Καλών Tεχνών

Οι σπουδές στις σχολές Καλών τεχνών αποτελούν μονόδρομο για όποιον θέλει να ασχοληθεί με τη τέχνη σήμερα. Στο απαιτητικό παγκόσμιο περιβάλλον εργασίας και αγοράς της τέχνης δεν αρκεί κάνεις να ζωγραφίζει όμορφα οφείλει να έχει τις ανάλογες σπουδές που εξασφαλίζουν το ακαδημαϊκό υπόβαθρο του καλλιτέχνη.

Αν και το ερώτημα τι προσφέρει ένα πτυχίο στις καλές τέχνες φαίνεται αρκετά απλό η απάντηση πολύ πιο περιπλοκή από ότι μπορεί κάποιος να πιστεύει.


Υπάρχουν αμέτρητοι τίτλοι σπουδών στα πανεπιστήμια του κόσμου και ο κάθε ένας έχει μια περήφανη ιστορία. Μια τέτοια περήφανη ιστορία η οποία συμπορεύεται με εκείνη το νεότερου Ελληνικού κράτους  έχει και η Ανώτατη σχολή Κάλων Τεχνών η οποία αποτελεί το παλαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα.

Οι σπουδές αυτές οι οποίες είναι 5ετους φοίτησης βασίζονται στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και στις ιστορικές συγκρίσεις , περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση αλλά και πιθανή ερευνά.


Με άλλα λόγια η φοίτηση στις σχολές Καλών Τεχνών αποτελεί μια θαυμάσια επιλογή φοίτησης στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας  και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές υφηλίου επιπέδου στο εξωτερικού καθώς οι συνεργασίες με αντίστοιχα ιδρύματα παγκοσμίως είναι πολλές και πολύπλευρες.

Στη χωρά μας λοιπόν για να ακολουθήσει κάνεις αυτές τις σπουδές πρέπει να πάρει μέρος  σε ξεχωριστές εξετάσεις που λαμβάνουν χωρά στο χώρο της σχολής κάθε Σεπτέμβριο.

Ο τροπος προετοιμασιας για τις εξετασεις αυτες περιγραφετε