Προετοιμασία ΑΣΚΤ

Γνωρίζοντας καλά τις παρούσες απαιτήσεις των εισιτήριων εξετάσεων, στο εργαστήρι προετοιμασίας προσφέρουμε στοχευόμενες κατευθύνσεις για τη μεθοδευμένη προετοιμασία των υποψηφίων.

Γίνεται πρακτική εξάσκηση στο ελεύθερο σχέδιο με κάρβουνο μελάνι η μολύβι  από διάφορα πρότυπα συνθέσεων που προσομοιάζουν με αυτές των  εξετάσεων των σχολών Καλών Τεχνών.

 

 

Οι υποψήφιοι εκπαιδεύονται πρωτίστως στο να παρατηρούν. Μαθαίνουν να βλέπουν το φως και πως αυτό διαχέεται στο χώρο λούζοντας τα αντικείμενα.

Η σχεδίαση εκ του φυσικού αρχαιοελληνικών και ρωμαϊκών εκμαγείων είναι ο κλασσικότερος τρόπος για να εκπαιδευτεί κανείς προς αυτή τη κατεύθυνση. Μαθαίνουμε λοιπόν να παρατηρούμε πως τα κύλα των κεφάλων αυτών  διατρέχονται από το φως και πως δημιουργούνται οι σκιές και όχι που βρίσκεται το κάθε χαρακτηριστικό του προσώπου.

 Με απλά λόγια δεν σχεδιάζουμε, για παράδειγμα, τα ματιά του Οδυσσέα αλλά τη σκιά που δημιουργείται από τις κόγχες  των ματιών σε αυτό το ύψος του προσώπου.

Δεν σχεδιάζουμε το πρόσωπο της Αφροδίτης αλλά πως το φως αντανακλά σε αυτό το πρόσωπο δημιουργώντας μια φωτεινή κηλίδα στο σκοτεινό περιβάλλον που είναι τοποθετημένη και ούτω καθεξής.

Επίσης δίνετε έμφαση στην καλλιέργεια του αισθητικού κριτήριου με στόχο  τα σχέδια τελικά να έχουν παραχθεί βασιζόμενα σε κλασσικές ζωγραφικές αξίες και να μπορούν δείξουν στους εξεταστές την εικαστική αντίληψη του  υποψήφιου.

Με αυτό το σκοπό διδάσκετε σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο το πως τοποθετούνται οι συνθέσεις μέσα στο χαρτί αλλά και το πως επιτυγχάνεται η ποικιλία των ποιοτήτων γραφής του κάθε μέσου.

Τέλος διδάσκονται οι ενδεδειγμένοι τρόποι αντιμετώπισης του ελευθέρου θέματος και του λεκτικού. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μελέτη της ιστορίας της τέχνης αλλά και ερχόμενοι σε επαφές με τη τέχνη του σήμερα παρακολουθώντας όλα τα δρόμενα της εικαστικής κοινότητας.

Ο τρόπος διεξαγωγής των εισιτήριων εξετάσεων περιγράφονται στο παρακάτω Link:

http://announcements.asfa.gr/index.php/cat_view/48-tmima-eikastikon-texnon/45-prokirykseis-tmimatos-eikastikon-texnon?start=5 

Προετοιμασία ΑΣΚΤ

Γνωρίζοντας καλά τις παρούσες απαιτήσεις των εισιτήριων εξετάσεων, στο εργαστήρι προετοιμασίας προσφέρουμε στοχευόμενες κατευθύνσεις για τη μεθοδευμένη προετοιμασία των υποψηφίων.

Γίνεται πρακτική εξάσκηση στο ελεύθερο σχέδιο με κάρβουνο μελάνι η μολύβι  από διάφορα πρότυπα συνθέσεων που προσομοιάζουν με αυτές των  εξετάσεων των σχολών Καλών Τεχνών.

 

Οι υποψήφιοι εκπαιδεύονται πρωτίστως στο να παρατηρούν. Μαθαίνουν να βλέπουν το φως και πως αυτό διαχέεται στο χώρο λούζοντας τα αντικείμενα.

Η σχεδίαση εκ του φυσικού αρχαιοελληνικών και ρωμαϊκών εκμαγείων είναι ο κλασσικότερος τρόπος για να εκπαιδευτεί κανείς προς αυτή τη κατεύθυνση. Μαθαίνουμε λοιπόν να παρατηρούμε πως τα κύλα των κεφάλων αυτών  διατρέχονται από το φως και πως δημιουργούνται οι σκιές και όχι που βρίσκεται το κάθε χαρακτηριστικό του προσώπου.

 Με απλά λόγια δεν σχεδιάζουμε, για παράδειγμα, τα ματιά του Οδυσσέα αλλά τη σκιά που δημιουργείται από τις κόγχες  των ματιών σε αυτό το ύψος του προσώπου.

Δεν σχεδιάζουμε το πρόσωπο της Αφροδίτης αλλά πως το φως αντανακλά σε αυτό το πρόσωπο δημιουργώντας μια φωτεινή κηλίδα στο σκοτεινό περιβάλλον που είναι τοποθετημένη και ούτω καθεξής.

Επίσης δίνετε έμφαση στην καλλιέργεια του αισθητικού κριτήριου με στόχο  τα σχέδια τελικά να έχουν παραχθεί βασιζόμενα σε κλασσικές ζωγραφικές αξίες και να μπορούν δείξουν στους εξεταστές την εικαστική αντίληψη του  υποψήφιου.

Με αυτό το σκοπό διδάσκετε σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο το πως τοποθετούνται οι συνθέσεις μέσα στο χαρτί αλλά και το πως επιτυγχάνεται η ποικιλία των ποιοτήτων γραφής του κάθε μέσου.

Τέλος διδάσκονται οι ενδεδειγμένοι τρόποι αντιμετώπισης του ελευθέρου θέματος και του λεκτικού. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μελέτη της ιστορίας της τέχνης αλλά και ερχόμενοι σε επαφές με τη τέχνη του σήμερα παρακολουθώντας όλα τα δρόμενα της εικαστικής κοινότητας.

Ο τρόπος διεξαγωγής των εισιτήριων εξετάσεων περιγράφονται στο παρακάτω Link:

http://announcements.asfa.gr/index.php/cat_view/48-tmima-eikastikon-texnon/45-prokirykseis-tmimatos-eikastikon-texnon?start=5