Εργαστήρι προετοιμασίας για την εισαγωγή σε Καλλιτεχνικά Γυμνάσια

Η  εισαγωγή μαθητών στην Α’  τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων,  γίνεται  κάθε χρόνο κατόπιν εξετάσεων σε συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την κατεύθυνση των εικαστικών τεχνών.

Το εργαστήριο μας διαθέτει γνώση, εμπειρία αλλά και το παιδαγωγικό υπόβαθρο, για την κατάλληλη προετοιμασία μαθητών Δημοτικού στο να επιλεγούν για την εγγραφή τους σε Καλλιτεχνικά Γυμνάσια.

Μέσα από ειδικά επιλεγμένα προγράμματα, οι μαθητές αποκτούν αυτογνωσία, ανακαλύπτουν πολλαπλούς τρόπους έκφρασης και διευρύνουν τη φαντασία τους.

 


Το πρόγραμμα του εργαστηρίου είναι έτσι δομημένο και μπορεί να προσαρμοστεί, ώστε να μην δημιουργεί χρονικούς περιορισμούς και δεσμεύσεις σε άλλες δραστηριότητες των μαθητών καθώς και στις λοιπές εκπαιδευτικές υποχρεώσεις.  Παράλληλα διατηρεί  έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, αφού επικεντρώνετε στις εξετάσεις οι οποίες διεξάγονται στα σχολεία αυτά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Η προετοιμασία απευθύνετε κυρίως σε μαθητές Δημοτικού Ε’ και ΣΤ’ τάξης και περιλαμβάνει

  • Γνωριμία και κατανόηση υλικών και τεχνικών
  • Εξάσκηση στο σχέδιο εκ του φυσικού αλλά και από μνήμης
  • Κατανόηση του χρώματος και μεθοδολογία αναμίξεων
  • Εξάσκηση απόδοσης εννοιών και θεμάτων σε μορφή εικόνας


Τα Καλλιτεχνικά Σχολεία ιδρύθηκαν το 2004 με σκοπό την ενθάρρυνση και στήριξη του ενδιαφέροντος
των μαθητών για τις Τέχνες και την προετοιμασία των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την
επαγγελματική κατεύθυνση των Εικαστικών, χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία, εάν τελικά επιλέξουν άλλον τομέα επαγγελματικής ή επιστημονικής ενασχόλησης.

Η εγγραφή των μαθητών γίνεται μόνο στην Α΄ τάξη Γυμνασίου κατόπιν επιλογής και μέσω εισαγωγικών
εξετάσεων. Oι υποψήφιοι μαθητές για την εγγραφή τους στην Α΄τάξη Γυμνασίου του Καλλιτεχνικού Σχολείου εξετάζονται ως εξής:

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών

1ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 3 ώρες).

Σχέδιο με χρώμα ή ασπρόμαυρο. Οι υποψήφιοι μαθητές εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου σχεδιά-

ζουν/ζωγραφίζουν πάνω σε ένα θέμα που θα τους δώσει η επιτροπή.

2ο ΘΕΜΑ. (διάρκεια 1 ώρα).

Γραπτή εξέταση: Οι υποψήφιοι μαθητές καλούνται στη συνέχεια να περιγράψουν σε ένα κείμενο (έως 200 λέξε-

ων περίπου) το έργο τους ή και τις σκέψεις τους πάνω σ'αυτό.

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε πληροφορίες για τα καλλιτεχνικά σχολεία που λειτουργούν και τη διαδικασία εγγραφής και εξετάσεων

https://www.minedu.gov.gr/kallitexnika-m/kallitexnika-m-2

Εργαστήρι προετοιμασίας για την εισαγωγή σε Καλλιτεχνικά Γυμνάσια

Η  εισαγωγή μαθητών στην Α’  τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων,  γίνεται  κάθε χρόνο κατόπιν εξετάσεων σε συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την κατεύθυνση των εικαστικών τεχνών.

Το εργαστήριο μας διαθέτει γνώση, εμπειρία αλλά και το παιδαγωγικό υπόβαθρο, για την κατάλληλη προετοιμασία μαθητών Δημοτικού στο να επιλεγούν για την εγγραφή τους σε Καλλιτεχνικά Γυμνάσια.

Μέσα από ειδικά επιλεγμένα προγράμματα, οι μαθητές αποκτούν αυτογνωσία, ανακαλύπτουν πολλαπλούς τρόπους έκφρασης και διευρύνουν τη φαντασία τους.

Το πρόγραμμα του εργαστηρίου είναι έτσι δομημένο και μπορεί να προσαρμοστεί, ώστε να μην δημιουργεί χρονικούς περιορισμούς και δεσμεύσεις σε άλλες δραστηριότητες των μαθητών καθώς και στις λοιπές εκπαιδευτικές υποχρεώσεις.  Παράλληλα διατηρεί  έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, αφού επικεντρώνετε στις εξετάσεις οι οποίες διεξάγονται στα σχολεία αυτά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Η προετοιμασία απευθύνετε κυρίως σε μαθητές Δημοτικού Ε’ και ΣΤ’ τάξης και περιλαμβάνει

  • Γνωριμία και κατανόηση υλικών και τεχνικών
  • Εξάσκηση στο σχέδιο εκ του φυσικού αλλά και από μνήμης
  • Κατανόηση του χρώματος και μεθοδολογία αναμίξεων
  • Εξάσκηση απόδοσης εννοιών και θεμάτων σε μορφή εικόνας

Τα Καλλιτεχνικά Σχολεία ιδρύθηκαν το 2004 με σκοπό την ενθάρρυνση και στήριξη του ενδιαφέροντος
των μαθητών για τις Τέχνες και την προετοιμασία των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την
επαγγελματική κατεύθυνση των Εικαστικών, χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία, εάν τελικά επιλέξουν άλλον τομέα επαγγελματικής ή επιστημονικής ενασχόλησης.

Η εγγραφή των μαθητών γίνεται μόνο στην Α΄ τάξη Γυμνασίου κατόπιν επιλογής και μέσω εισαγωγικών
εξετάσεων. Oι υποψήφιοι μαθητές για την εγγραφή τους στην Α΄τάξη Γυμνασίου του Καλλιτεχνικού Σχολείου εξετάζονται ως εξής:

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών

1ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 3 ώρες).

Σχέδιο με χρώμα ή ασπρόμαυρο. Οι υποψήφιοι μαθητές εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου σχεδιά-

ζουν/ζωγραφίζουν πάνω σε ένα θέμα που θα τους δώσει η επιτροπή.

2ο ΘΕΜΑ. (διάρκεια 1 ώρα).

Γραπτή εξέταση: Οι υποψήφιοι μαθητές καλούνται στη συνέχεια να περιγράψουν σε ένα κείμενο (έως 200 λέξε-

ων περίπου) το έργο τους ή και τις σκέψεις τους πάνω σ'αυτό.

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε πληροφορίες για τα καλλιτεχνικά σχολεία που λειτουργούν και τη διαδικασία εγγραφής και εξετάσεων

https://www.minedu.gov.gr/kallitexnika-m/kallitexnika-m-2